Cechy dobrego przedszkola dla psów

Warto jeszcze zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię związaną z wyborem odpowiedniego przedszkola dla czworonogów. Choć to stosunkowo młoda oferta, to jednak doczekała się już dużej konkurencji i niestety nieuczciwej współpracy.

Dlatego też przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy warto sprawdzić najważniejsze założenia, jakie powinna spełniać taka placówka. Przede wszystkim jest to miejsce dla najmłodszych szczeniaków, które powinny być dobierane do grupy według podziału na małe i duże rasy.

Poza tym każde z przyjętych zwierząt musi posiadać kartę szczepień z potwierdzeniem wykonania wszystkich wymaganych szczepień. Pamiętajmy również o tym, że w zajęciach nie powinno uczestniczyć zbyt dużo psów jednocześnie.

Natomiast sam przebieg ćwiczeń musi odbywać się pod stałą kontrolą prowadzącego, który posiada odpowiednie kwalifikacje. Jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia, co do jakości oferowanych usług warto zastanowić się, czy jest to na pewno miejsce dla naszego pupila.