Echosondy

fire protection Europejski producent worków na śmieci i opakowań foliowych

Kolejnymi urządzeniami wykorzystywanymi w celu wykonywania pomiarów głębokości wody a także odległości dzielących dno statku, na pokładzie, którego znajduje się echosonda a powierzchnię unoszących się w wodzie ciał stałych. Działanie polega na wysyłaniu fal dźwiękowych a następnie mierzeniu czasu powrotu tegoż dźwięku do jego źródła.

Dzięki temu można umiejscowić i opisać odległość dzielącą nasz statek a ławicę ryb, przeszkodę znajdującą się na dnie czy też okręt podwodny. Impuls ultradźwiękowy wytwarzany zostaje w przetworniku piezoelektrycznym.

Co ciekawe rozchodzi się on w wodzie z prędkością około 1500 m/s. i po powrocie do przetwornika pozwala ocenić, jaki rodzaj przeszkody jest właśnie mijany.

Dzięki rozwojowi technik komputerowych stare echosondy, które wykorzystywały papier celem zapisania wyników swoich badań zastąpione zostały poprzez nowoczesne, które demonstrują profil zbadanego dna morskiego na własnym monitorze. Kompatybilne są z innymi urządzeniami będącymi na pokładzie statku, a pokazywane dane są bardzo dokładne i precyzyjne.

zdrowiepubliczne.historiamedycyny.com.pl