Kim był pierwszy twórca stron internetowych?

Sir Timothy Berners-Lee urodził się w latach 50-tych w Londynie, jest fizykiem i programistą. To współtwórca i jeden z pionierów usługi WWW, obecnie jednej z najpopularniejszych usług internetowych. Półtora roku pracował jako konsultant w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych w Genewie. W tym czasie napisał na własny użytek pierwszy program do przetrzymywania informacji, korzystający z wielu powiązań wewnętrznych. Program ENRIQUE nigdy nie doczekał się publikacji, ale dał podstawy przyszłej idei WWW czyli stron internetowych.

W latach 1981-1984 pracował w Image Computer Systems Ltd nad kontrolą sprzętu w czasie rzeczywistym, oprogramowaniem graficznym i komunikacyjnym. W 1984 podjął ponownie współpracę z Europejskim Ośrodkiem Badań Jądrowych, aby stworzyć rozproszony system kontroli i wymiany informacji w czasie rzeczywistym. Przede wszystkim zajmował się projektowaniem systemu dwukierunkowego wywoływania procedur – podwaliny HTTP. W 1989 wystąpił z propozycją ogólnoświatowego projektu opartego na hipertekście, nazwanego World Wide Web. Oparte na ENQUIRE, WWW miało pozwolić na współpracę poprzez łączenie informacji wielu autorów w sieć dokumentów hipertekstowych.

www.cech-rm.waw.pl