Umowa kupna zwierzęcia – co powinno się w niej znaleźć?

Kupując samochód, mieszkanie czy inne rzeczy o znacznej wartości, podpisanie umowy kupna-sprzedaży jest dla nas kwestią naturalną i nie podlega żadnej wątpliwości. Niewielu z nas zdaje sobie jednak sprawę, że zasadzie tej podlegają także zwierzęta. Spisana umowa chroni interesy zarówno sprzedającego jak i kupującego. Jakie punkty muszą zostać w takiej umowie uwzględnione? Przede wszystkim należy wpisać do niej dokładne dane obu stron transakcji – łącznie z adresem i numerem dowodu osobistego.

Znaleźć się w niej muszą także dane zwierzęcia, w tym nr rodowodu i chipu, jeżeli taki posiada. Ponadto w formularzu należy wpisać również datę urodzenia czworonoga, kolor oraz imiona rodziców. W umowie trzeba umieścić też cenę, warunki zakupu oraz listę szczepień i ewentualnych wad genetycznych, jeżeli zwierzę je ma. Często umowa jest sposobem na uregulowanie najbardziej drażliwych kwestii – jak choroba lub śmierć zwierzęcia.

Jeżeli wynikła ona z rzeczy zatajonej wcześniej przez sprzedającego, kupujący ma prawo dochodzić swoich praw.