Gdzie praca, tam ludzie

obsługa e commerce http://www.utal.pl/aktualnosci/

Dość łatwo można zauważyć zależność pomiędzy pojawianiem się nowych przedsiębiorstw, które generują miejsca pracy, a ludźmi, którzy napływają z zewnątrz do danego miasta lub regionu. Migracja zarobkowa jest czymś, co znamy doskonale – co piąta firma w Poslce zatrudnia ukraińców.

Można to zaobserwować na dwóch płaszczyznach. Dochodzi do migracji wewnętrznej w ramach danego kraju, kiedy to ludzie z terenów dotkniętych wysokim bezrobociem przenoszą się tam, gdzie o dobrą i stabilną pracę łatwiej.

Często mowa tutaj o kluczowych ośrodkach przemysłowych, gdzie nowe firmy budują swoje fabryki i poszukują ludzi, którzy będą w nich pracować. Nawet wykształcenie nie odgrywa tu wielkiej roli, ponieważ wiele zadań wymagających specjalistycznej wiedzy wykonują maszyny w sposób automatyczny.

Pracowników, którzy dotąd nie mieli styczności z realiami przemysłu można z dużą łatwością doszkolić, aby opanowali niezbędne kwestie. Tym sposobem udaje się nadać polityce zatrudnienia więcej elastyczności, co wpływa pozytywnie na efektywność działań i przyczynia się do wzrostu wydajności.