Co to jest przemysł

dysze do kuchenki gazowej ssawki

Jednym z działów gospodarki narodowej każdego z krajów jest przemysł. Jest to proces wytwarzania wszelkiego rodzaju dóbr zarówno produkcyjnych jak i konsumpcyjnych. Ze względu na swój olbrzymi wpływ na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa, a także kraju, pełni bardzo ważną funkcję i stanowi podstawę wielu działań. Mając na uwadze wspomniane funkcje społeczne, odgrywa najważniejszą rolę w poprawie warunków bytowych społeczeństwa i utrzymaniu ich na dobrym poziomie. Postrzegany jest, jako ważne źródło utrzymania wielu ludzi, ze względu na fakt, iż rozwój przemysłu powoduje powstawanie nowych i utrzymywanie już istniejących miejsc pracy.

Kolejną funkcją, jaką spełnia przemysł jest funkcja ekonomiczna, polegająca na bezpośrednim wpływie sytuacji panującej w przemyśle na rozwój ekonomiczny całego kraju. Należy jednak pamiętać, iż nie wszystkie aspekty działalności produkcyjnej są pozytywne. Bezpośredni wpływ na środowisko naturalne jest olbrzymi, niestety często niekorzystny. Człowiek stara się jednak zrównoważyć rozwój uprzemysłowienia działaniami proekologicznymi tak, aby w skali globalnej więcej było plusów aniżeli minusów uprzemysłowienia danego regionu.  .

druk flexograficzny