Czy strony internetowe buduje się tak, aby przeciążyć Internet?

http://kcrkalisz.pl/

Przeciążenie infrastruktury Internetu, wywołane przewagą popytu nad podażą, powoduje, nieraz znaczące, opóźnienia w przeglądaniu stron internetowych. Powstało nawet żartobliwa określenie dla WWW: „World Wide Wait” (czyli: „wielkie, światowe czekanie”).

Przyspieszenie działania sieci jest ciągle otwartym tematem dyskusji i rozważań użytkowników, specjalistów oraz polem działania technologii QoS czyli całości charakterystyk usługi telekomunikacyjnej stanowiących podstawę do wypełnienia wyrażonych i zaspokajanych potrzeb użytkownika tej usługi. Często zarówno twórcy, jak i użytkownicy zastanawiają się nad takim budowaniem stron, aby owo działanie usprawnić.

Inne rozwiązania mające na celu przyspieszenie Internetu można znaleźć głównie na stronie W3C. Standardowe wytyczne dla idealnego czasu odpowiedzi z serwera to: 0,1 sekundy (jedna dziesiąta sekundy) – idealny czas reakcji.

Użytkownik nie odczuwa wówczas jakichkolwiek opóźnień. 1 sekunda to zdecydowanie największy dopuszczalny czas reakcji.

Czas odpowiedzi powyżej 1 sekundy zakłóca pracę użytkownika i mocno go irytuje. Zaś już 10 sekund to niedopuszczalny czas reakcji.

Przeglądanie zostanie wówczas przerwane, a użytkownik prawdopodobnie ujrzy komunikat błędu.

www.cech-optykow.pl