Huta Szkła Dubeczno

zarządzanie bezpieczeństwem systemy klasy erp

Huta Szkła Dubeczno zajmuje się produkcją szkła gospodarczego oraz wyrobami z niego. Zakład znajduje się w miejscowości Dubeczno i istnieje tam od 1755 roku.

Hutę wybudował J. Schuldberg, który był zarazem jej pierwszym właścicielem.

Jak głosi legenda wybudował on ją na mrowisku, gdyż był przekonany, że hutę będzie odwiedzało tak wielu ludzi, jak dużo jest mrówek w mrowisku. Po śmierci założyciela huty zakład przejął jego syn.

W okresie okupacji niemieckiej budynek huty został zbombardowany i spalony. Do 1944 roku huta, a właściwie pozostałe po niej ruiny znajdowały się w rękach niemieckich.

Po zakończeniu wojny podjęto się odbudowy huty, proces ten zajął dwa lata. W latach 1947-1959 huta była własnością państwa, a w latach 1959–1998 Huta Szkła Dubeczno działała w ramach Lubelskich Hut Szkła.

W 1998 roku huta została sprywatyzowana, a jej właścicielem został prywatny przedsiębiorca z Pacanowa. Huta Szkła Dubeczno działa do dzisiaj i funkcjonuje na rynku jako spółka z o.

o.

www.hpbj-online.pl