Ekologia wykończy przemysł?

hydrofory ProfiTechnik

Pozostając jeszcze przy wątku związanym z ochroną przyrody, to o ile same idee ekologiczne są szczytne, to praktyczny wymiar ich realizacji nie zawsze jest właściwy. Ciężko znaleźć dziś rozsądnego człowieka, który podważałby konieczność dbania o środowisko naturalne. Leży to w interesie wszystkich istot żyjących na Ziemi – ludzi, zwierząt i roślin. Jednak również na tym odcinku trzeba działać odpowiedzialnie i co ważne bez fanatycznego zacięcia.

Industrializacja stworzyła wiele problemów, z których te na gruncie ekologii bywają bardzo dokuczliwe. Polityka nakładania na przemysł rozmaitych ograniczeń, które mają poprawić stan środowiska często uderza wprost w gospodarkę. Skutkuje wygaszaniem miejsc pracy, mniejszą wydajnością czy droższą energią dla każdego konsumenta. Przykładowo limity emisji dwutlenku węgla wobec państw, których energetyka właśnie na „czarnym złocie” się opiera, są obiektywnie szkodliwe.

Zastąpienie konwencjonalnej energii tą ze źródeł odnawialnych to mrzonka – nikomu nie udało się tego zrobić bez rujnowania portfeli konsumentów.