Społeczna rola produkcji

profitechnik.pl https://www.interlan.pl/

Wytwarzanie różnego rodzaju dóbr od zawsze było domeną ludzkości, choć diametralnie zmieniał się charakter tej wytwórczości. Już ludzie pierwotni szukali rozmaitych sposobów na kreowanie przedmiotów, które potem były im przydatne. Początkowo były to głównie prymitywne narzędzia oraz naczynia, jednak z czasem możliwości człowieka w tym zakresie były coraz większe.

Na uwadze trzeba mieć chociażby umiejętność konstruowania coraz doskonalszej broni, która przydawała się w czasie polowań oraz walk pomiędzy plemionami. Dziś, kiedy świat wokół nas jest poddany procesom industrializacji, zagadnienie produkcji jest zupełnie inne. W chwili obecnej dobra wytwarza się przede wszystkim w różnego rodzaju fabrykach.

Jedne z nich są większe, inne mniejsze, jednakże cel ich działania jest zawsze taki sam – dostarczyć tysiącom ludzi określone towary i zarobić na tym. W tym układzie produkcja spełnia kilka zadań. Po pierwsze – służy zaspokojeniu potrzeb konsumentów.

Po drugie – zapewnia zatrudnienie osobom, które pracują na rzecz poszczególnych zakładów. Po trzecie – zapewnia dochód przedsiębiorcom.