Sonary, czyli urządzenia nawigacyjne

u rurka manometr system zarządzania projektami

Sonary, czyli urządzenia służące do śledzenia oraz określania typu obiektów znajdujących się zarówno na powierzchni wody lub pod nią, a także powietrzu. W swoim działaniu wykorzystują różnego rodzaju długości fal dźwiękowych, zarówno długie, krótkie jak i średnie. Ciekawym jest fakt, iż za twórcę pierwszego urządzenia, sonaru pasywnego powstałego w 1490 roku, służącego do słuchania odgłosów pochodzących z innych statków, uważany jest Leonardo da Vinci. Współcześnie stosowane sonary wykorzystywane są przede wszystkim przez wojsko, ale także mają swoje zastosowanie na pokładach jednostek pływających.

W rybołówstwie służą do lokalizowania ławic rybnych, w przypadku statków ich głównym zadaniem jest odnajdywanie podwodnych przeszkód, określanie ich położenia, wielkości i kształtów tak, aby zniwelować zagrożenie, jakie mogą stanowić dla jednostki pływającej. Służą także do wzajemnego określania położenia obiektów znajdujących się w ruchu morskim. Rozróżniamy dwa rodzaje sonarów aktywny i pasywny. Pasywny to taki, w którym fala dźwiękowa wysyłana jest przez obiekt uważany za źródło i dociera do odbiornika.

Natomiast sonar aktywny wysyła falę dźwiękową w stronę celu, która następnie z powrotem dociera do odbiornika.