Sonary, czyli urządzenia nawigacyjne

Sonary, czyli urządzenia nawigacyjne

24 maja 2018 Wyłącz przez Franciszek
system zarządzania projektami

Sonary, czyli urządzenia służące do śledzenia oraz określania typu obiektów znajdujących się zarówno na powierzchni wody lub pod nią, a także powietrzu. W swoim działaniu wykorzystują różnego rodzaju długości fal dźwiękowych, zarówno długie, krótkie jak i średnie. Ciekawym jest fakt, iż za twórcę pierwszego urządzenia, sonaru pasywnego powstałego w 1490 roku, służącego do słuchania odgłosów pochodzących z innych statków, uważany jest Leonardo da Vinci. Współcześnie stosowane sonary wykorzystywane są przede wszystkim przez wojsko, ale także mają swoje zastosowanie na pokładach jednostek pływających.

W rybołówstwie służą do lokalizowania ławic rybnych, w przypadku statków ich głównym zadaniem jest odnajdywanie podwodnych przeszkód, określanie ich położenia, wielkości i kształtów tak, aby zniwelować zagrożenie, jakie mogą stanowić dla jednostki pływającej. Służą także do wzajemnego określania położenia obiektów znajdujących się w ruchu morskim. Rozróżniamy dwa rodzaje sonarów aktywny i pasywny. Pasywny to taki, w którym fala dźwiękowa wysyłana jest przez obiekt uważany za źródło i dociera do odbiornika.

Natomiast sonar aktywny wysyła falę dźwiękową w stronę celu, która następnie z powrotem dociera do odbiornika.